Medzinárodný projekt Ascend prináša nové možnosti pre rozvoj našej práce

Musíme priznať, že hnutie ľudí so zdravotným postihnutím u nás, organizačné štruktúry NROZP v SR nevynímajúc, je dlhodobo podfinancované a trpí nedostatkom personálu, ktorý by zabezpečil efektívny chod. Možnosti na rozvoj a budovanie nových kapacít sú stále dosť obmedzené. Oblastí, kde…
Invalidný vozík na palubovke

Slovensko opäť na programe Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím

Druhé hodnotenie implementácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „dohovor“) na Slovensku už je na programe Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „Výbor“). Prvé hodnotenie sa začalo už v roku 2012, dva roky…

Slovensko opäť na programe Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím

Druhé hodnotenie implementácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „dohovor“) na Slovensku už je na programe Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „Výbor“). Prvé hodnotenie sa začalo už v roku 2012, dva roky…

EDF hľadá asistenta v oblasti politiky prístupnosti informačných a komunikačných technológií

25. júl 2017 EDF v rámci spolupráce so spoločnosťou Google hľadá asistenta v oblasti e-prístupnosti. Predmetom práce je podpora aktivít EDF v oblasti obhajoby prístupnosti informačných a komunikačných technológií (e-accessibility). Hlavné úlohy Úspešný uchádzač bude všetky svoje úlohy vykonávať na…

Generálne zhromaždenie EDF v Madride 13. – 14. máj 2017

V dňoch 13. – 14. mája sa v Madride uskutočnilo výročné generálne zhromaždenie Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF), na ktorom sa zišlo viac ako 200 účastníkov – delegátov, pozorovateľov, partnerov, hostí a členov celosvetového hnutia v oblasti zdravotného postihnutia. Zhromaždenie sa uskutočnilo pod záštitou…

Lepší prístup ľudí so zdravotným postihnutím k webovým sídlam a internetovým službám

Vyjednávači Európskeho parlamentu, Rady a Komisie sa dohodli na prvých pravidlách platných pre celú EÚ, ktoré umožnia lepší prístup k webovým sídlam a mobilným aplikáciám orgánov verejného sektora najmä nevidiacim, slabozrakým, nepočujúcim a nedoslýchavým ľuďom.

Lepší prístup ľudí so zdravotným postihnutím k webovým sídlam a internetovým službám

Vyjednávači Európskeho parlamentu, Rady a Komisie sa dohodli na prvých pravidlách platných pre celú EÚ, ktoré umožnia lepší prístup k webovým sídlam a mobilným aplikáciám orgánov verejného sektora najmä nevidiacim, slabozrakým, nepočujúcim a nedoslýchavým ľuďom. Internet sa stal základným spôsobom poskytovania…

Tlačová správa: Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím zverejnil záverečné odporúčania pre Vládu SR

TLAČOVÁ SPRÁVA   Bratislava, 28. 4. 2016 Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím zverejnil záverečné odporúčania pre Vládu SR Dňa 22. apríla 2016 Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím zverejnil Záverečné odporúčania pre Vládu SR k…

TS: Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím zverejnil záverečné odporúčania pre Vládu SR

Dňa 22. apríla 2016 Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím zverejnil Záverečné odporúčania pre Vládu SR k implementácii Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, čím sa uzatvoril prvý cyklus hodnotenia implementácie dohovoru zo strany Výboru. Odporúčania…

Záverečné odporúčania Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím pre Vládu SR sú na svete

Dňa 22. apríla 2016 Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím na svojej stránke zverejnil Záverečné odporúčania pre Vládu SR v súvislosti s implementáciou Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.