P O Z V Á N K A na seminár NON-HANDICAP Tlačiť
Piatok, 13 September 2013 10:00

Pozývame Vás na seminár, ktorý sa uskutoční počas výstavy NON-HANDICAP v priestoroch  Výstaviska Incheba Bratislava – hala A0 dňa 26. septembra 2013 (štvrtok) od 10,00 hod do 13,00 hod

Program:

1. Pripravované zmeny v zákone o sociálnych službách

2. Dohovor o právach ľudí so ZP a jeho implementácia: Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím

3. Príprava nového stavebného zákona z pohľadu potrieb osôb so zdravotným postihnutím

4. Projekt OPEL Handycars – rozšírenie okruhu oprávnených osôb

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Branislav Mamojka

predseda NROZP v SR

 

Vybavuje: Anna Reháková

rehakova@nrozp.sk